Διαχείριση Ιστοσελίδας

Διαχείριση Ιστοσελίδας

Η διατήρηση του Web Server και του Web Administrator ενός WebSite είναι από τις πιο σημαντικές πτυχές στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, αλλά συχνά παραβλέπονται. Εάν δεν έχετε έναν καλό διαχειριστή web (web administrator) κρατώντας το web site σας σε σωστή λειτουργία, τελικά δεν θα έχετε την ιστοσελίδα!

Από τη στιγμή που θα έχετε πολύ περιεχόμενο στην ιστοσελίδα κρίνεται είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου. Η διατήρηση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδων είναι μια μεγάλη πρόκληση διαχείρισης.

Προσφέρουμε την πλήρη διαχείριση των ιστοσελίδων που περιλαμβάνει όλες τις πτυχές που σχετίζονται με την ιστοσελίδα σας, τη διαχείριση περιεχομένου, ενημερώσεις (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια), λογαριασμοούς χρηστών και βάσεις δεδομένων.