Κείμενα για Website (SEO friendly content)

Κείμενα για Website (SEO friendly content)


Μην υποτιμάτε τα κείμενα ενός website. Ζητήστε τη γνώμη των ειδικών τόσο για ένα πιο επαγγελματικό κι ευανάγνωστο αποτέλεσμα, όσο και για μία περισσότερο αποδοτική γραφή βασισμένη στους SEO (search engine optimization) κανόνες. Το συντακτικό κομμάτι μίας ιστοσελίδας είναι εξίσου σημαντικό με το γενικότερο σχεδιασμό της.

Το WebOnly και οι συνεργάτες του δημιουργούν το προφίλ του κοινού, στο οποίο θέλετε να απευθυνθείτε και γράφουν ανάλογα. Με χιούμορ, σωστή χρήση της γλώσσας (ελληνική ή αγγλική), έξυπνες ατάκες, χρήσιμες πληροφορίες βάσει έρευνας πάνω στο αντικείμενό σας και με τη δική σας καθοδήγηση φτιάχνουμε ένα πρωτότυπο κείμενο για την online επιχείρησή σας.