Εφαρμογές στο Facebook

Εφαρμογές στο Facebook


Το Facebook είναι ένα μεγάλο εργαλείο μάρκετινγκ για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Tα Facebook Apps και τα Fan Pages μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκστρατείες μάρκετινγκ καθώς και να αλληλεπιδρούν με τους καταναλωτές μέσα απο το πιο διαδεδομένο και επιτυχημένο κοινωνικό δίκτυο.

  Επιτυχημένες εφαρμογές είναι αυτές που είναι δημιουργικές και ταυτόχρονα πολύ απλές και φιλικές προς τον χρήστη.Μια εφαρμογή που μπορεί να γίνει κατανοητή από όλους και η οποία δεν απαιτεί υπερβολική σκέψη έχει πολλές πιθανότητες να γίνει δημοφιλής.  

Παραδείγματα Facebook apps

1. Εφαρμογές Διαγωνισμού με χρόνο
2. Διαγωνισμοί Φωτογραφίας
3. Fan Pages
4. Εγγραφή Χρηστών
5. Deals & Προσφορές