3. Ακούστε τους πελάτες σας και τις ανάγκες τους

3. Ακούστε τους πελάτες σας και τις ανάγκες τους


Έρευνες αποδεικνύουν πως ο βασικός παράγοντας που διαφοροποιεί μία απλά καλή επιχείρηση από μία πραγματικά επιτυχημένη είναι η ικανότητα της δεύτερης να ακούει τους πελάτες της.

Όσοι κυριαρχούν σε έναν τομέα είναι αποδεδειγμένα αυτοί που ερμηνεύουν τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν. Αυτοί που κάνουν κάτι παραπάνω από το απλά να ακούν τους πελάτες, αυτοί που δουλεύουν πάνω στις ανάγκες του κοινού.

Σημαντική και πολύ βοηθητική παράμετρος σε αυτό το κομμάτι είναι να προσπαθήσετε να καταλάβετε αυτό που θέλει να σας πει ο εκάστοτε πελάτης. Να ψάξετε με κάθε τρόπο- όπως είναι για παράδειγμα μία επιπλέον έρευνα, ένα ερωτηματολόγιο, τα στατιστικά στοιχεία, η face to face συζήτηση- αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη.

Σε δεύτερη φάση ας σκεφτείτε πως θα του τραβήξετε την προσοχή! Με ποιο όνομα θα τον κάνατε να μπει στο website σας; Ποιο domain name θα ήταν το πιο αντιπροσωπευτικό της υπηρεσίας ή του προϊόντος που προσφέρετε;